• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU Gyvūnų gerovės centras

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Centro užduotys


Centro užduotys
  • Inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti gyvūnų gerovės krypties ir tarpdisciplininius tyrimų projektus.
  • Dalyvauti gyvūnų gerovės mokymuose, rengti atitinkamas mokymo metodologijas.
  • Skatinti bendradarbiavimą gyvūnų gerovės srityje tarp įvairių institucijų ir organizacijų bei asmenų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
  • Organizuoti konferencijas, kursus, seminarus, parodas, ekskursijas, paskaitas ir pan.
  • Informaciją apie gyvūnų gerovę rinkti ir kaupti duomenų bazėse, archyvuose, filmuose, vykdyti leidybinę (tame tarpe ir elektroninės leidybos) veiklą.

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results