• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Centro tikslai


Gyvūnų gerovės idėjų sklaida, su gyvūnų gerove susijusios praktinės veiklos populiarinimas
  • Gyvūnų gerovės idėjų sklaida, su gyvūnų gerove susijusios praktinės veiklos populiarinimas.
  • Gyvūnų gerovės krypties moksliniai tyrimai ir konsultavimas.
  • Su gyvūnų gerove susijusios informacijos rinkimas, kaupimas, katalogavimas, eksponavimas ir publikavimas.
  • Ryšių su gyvūnų gerove suinteresuotomis pusėmis, institucijomis ir organizacijomis užmezgimas ir bendradarbiavimas.

Dalintis

   

GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS LMU

Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results