• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU Gyvūnų gerovės centras

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Centro tikslai


Gyvūnų gerovės idėjų sklaida, su gyvūnų gerove susijusios praktinės veiklos populiarinimas
  • Gyvūnų gerovės idėjų sklaida, su gyvūnų gerove susijusios praktinės veiklos populiarinimas.
  • Gyvūnų gerovės krypties moksliniai tyrimai ir konsultavimas.
  • Su gyvūnų gerove susijusios informacijos rinkimas, kaupimas, katalogavimas, eksponavimas ir publikavimas.
  • Ryšių su gyvūnų gerove suinteresuotomis pusėmis, institucijomis ir organizacijomis užmezgimas ir bendradarbiavimas.

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results