• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU Gyvūnų gerovės centras

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Įkurta ES Gyvūnų gerovės platforma


Įkurta ES Gyvūnų gerovės platforma

Europos komisijos iniciatyva 2017 metų pradžioje buvo įkurta Gyvūnų gerovės platforma. 2017 m. birželio 6 d. Briuselyje ES komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis, iškilmingai atidarė pirmąjį EK Gyvūnų gerovės platformos narių susitikimą ir tuo oficialiai pradėjo jos veiklą. LSMU Veterinarijos akademijos Maisto saugos ir kokybės katedros lektorius, LSMU gyvūnų gerovės centro vadovas dr. Vytautas Ribikauskas yra pakviestas tapti Platformos nariu kaip vienas iš 10 nepriklausomų mokslinių ekspertų. Europos gyvūnų gerovės platformos tikslai yra konsultuoti ir padėti Europos komisijai įgyvendinti su gyvūnų gerove susijusius teisinius ES aktus, palengvinti ES reglamentų išaiškinimą Europoje ir už jos ribų, suvienyti visas suinteresuotas puses su tikslu identifikuoti svarbiausius prioritetus ir pasiekti pažangą gyvūnų gerovės srityje, savanoriškai įtraukti verslo atstovus.

Platformos posėdžiai planuojami vykdyti reguliariai du kartus per metus. Pirmajame posėdyje nariai ir kviestiniai svečiai pasidalino savo įžvalgomis ir įvairiapusiška patirtimi kuriant, pritaikant ar įgyvendinant ūkinių gyvūnų gerovės standartus, išreiškė savo interesus ar atstovaujamų organizacijų, verslo sąjungų, atskirų valstybių požiūrį į gyvūnų gerovės tam tikrus aspektus. Daug dėmesio buvo skiriama klausimams kaip išvengti gyvūnų (ypač kiaulių) žalojimo (kastravimo, uodegų karpymo), kaip užtikrinti gyvūnų gerovę transportavimo, skerdimo metu.

Susitikime buvo apibrėžti tam tikri Platformos veiklos prioritetai – užtikrinti, kad visose ES valstybėse būtų vienodai taikomi ES gyvūnų gerovės standartai. Išreikštas Europos komisijos siekis ne kurti naujus teisės aktus, o sustiprinti esamų gyvūnų gerovės teisės aktų vykdymą, siekiant žymaus proveržio gyvūnų gerovės srityje efektyviai bendradarbiauti, plačiau įtraukti, informuoti ir šviesti visuomenę bei specialistus.

Galerija


Įkurta ES Gyvūnų gerovės platforma
Įkurta ES Gyvūnų gerovės platforma
Įkurta ES Gyvūnų gerovės platforma

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results