• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU Gyvūnų gerovės centras

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo susitikimas Veterinarijos akademijoje, 2018-01-16


Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo susitikimas Veterinarijos akademijoje, 2018-01-16

2018 m. sausio 16 d. LSMU Veterinarijos akademijoje susirinko tarptautinio Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo iniciatyvinė grupė. Tai jau antrasis toks susitikimas – pirmasis (steigiamasis) vyko 2017 metų rugsėjo 29 dieną Estijoje, Tartu esančiame Gyvybės mokslų universitete. Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklas (The Baltic Animal Welfare Network – BAWN) yra nepriklausomas gyvūnų gerovės ekspertų tinkas, kurio steigimą remia Švedijos institutas. Susitikime Kaune dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos atstovai: dr. Vytautas Ribikauskas (LSMU Veterinarijos akademija, Gyvūnų gerovės centras), Liene Ansone (Latvijos žemės ūkio ministerija) , Iveta Kociņa (Latvijos Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos institutas, BIOR), Doc. dr. Gundega Micule (Latvijos žemės ūkio universiteto Veterinarijos fakultetas), Prof. David Richard Arney (Estijos Gyvybės mokslų universitetas), Maria Soonberg (Estijos Gyvybės mokslų universiteto doktorantė), Elina Åsbjer (Švedijos žemės ūkio universiteto Gyvūnų gerovės centras, BAWN steigimo projekto vadovė). Susitikime buvo nustatyti Baltijos gyvūnų gerovės tinklo tikslai, aptartos būsimos veiklos gairės. Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklas yra numatomas kaip Lietuvos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Suomijos ir kitų Šiaurės šalių gyvūnų gerovės centrų ar tos srities specialistų forumas, savanoriškas susivienijimas, kurio tikslas yra bendra projektinė veikla, dalijimasis patirtimi, bendrų kursų organizavimas. Tinklas pasiryžęs kaupti ir skleisti patikimas mokslines žinias apie gyvūnų sveikatą, gerovę, neatsakingo antibiotikų naudojimo veterinarijoje pasekmes gyvūnų ir žmonių sveikatai. Tikime, kad tokios žinios bus naudingos įstatymų leidėjams, gyvūnų laikytojams, kontroliuojančioms organizacijoms, plačiajai visuomenei ir visiems besidomintiems gyvūnais ir jų gerove. Planuojame bendradarbiauti su šios srities mokslininkais, kitais panašiais tarptautiniais tinklais, siekiame stiprinti Baltijos ir Skandinavijos šalių mokslinius ir profesinius ryšius gyvūnų gerovės srityje. Sekantis tinklo susitikimas numatytas Rygoje, Latvijos žemės ūkio ministerijoje.

V. Ribikauskas

Galerija


Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo susitikimas Veterinarijos akademijoje, 2018-01-16
Baltijos šalių gyvūnų gerovės tinklo susitikimas Veterinarijos akademijoje, 2018-01-16

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results