• Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

    LSMU Gyvūnų gerovės centras

    Gyvūnų gerovės moksliniai tyrimai ir edukacija

Siekiant atsakingos prekybos šunimis – Europos veterinarijos gydytojų pozicija „Pelnas niekada neturi tapti svarbesniu už gyvūno sveikatą ir gerovę“


Lietuvos skalikų veislės šuniukas

Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE),
Europos praktikuojančių veterinarijos gydytojų sąjunga (angl. UEVP) ir
Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA)

Įžanga

Prekyba yra pasiūlos ir paklausos rezultatas, formaliai ji niekuo nesiskiria ir tuomet, kai „produktas“ yra šuo. Tarp Europos vartotojų egzistuoja ryškus neatitikimas šunų jauniklių ir suaugusių šunų pasiūloje ir paklausoje. Atsižvelgiant į tai, kad paprastai šuns ekonominė vertė yra didelė, o veisimui ir priežiūrai, taupant gyvūnų gerovės sąskaita, dažniausiai skiriama labai mažai, prekyba šunimis tapo klestinčia Europos pramonės sritimi.
Nors pagal ES teisės aktus šunys yra laikomi „prekėmis“, jie yra jausmus turintys gyvūnai. Europos veterinarijos gydytojo profesija, atstovaujama FVE, UEVP ir FECAVA organizacijų, remiasi pozicija, kad pelnas niekada neturėtų tapti svarbesniu už gyvūnų sveikatą ir gerovę ar visuomenės sveikatą bei niekada neturėtų daryti žalos vartotojui. Dėl šios priežasties kviečiame visus suinteresuotus asmenis dirbti vardan tokios ateities, kurioje šunų prekyba bus vykdoma garbingai ir atsakingai, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos ir gerovės poreikius.

ATSIŽVELGIANT Į TAI:
I. Ekonominis veiksnys
- šunų laikymas, veisimas ir prekyba yra svarbi ekonominė veikla. 2012 m. buvo paskaičiuota, kad Europos Sąjungoje yra 60,8 milijonų šunų ir jų skaičius auga. ES šalyse per mėnesį yra
parduodama apytiksliai 46000 šunų, šis skaičius gerokai skiriasi nuo „TRACES“¹ registruotų 20000 parduotų šunų per metus. Skaičiuojama, kad kasmet ES parduodamų šunų ir kačių² vertė – 1,3 milijardo eurų, augintinių maistas ir priežiūra vertinama 22 milijardais eurų, gyvūnų sveikatai skirti produktai – 2,1 milijardo eurų, o ši pramonė suteikia darbo vietas apytiksliai 300000 žmonių³.

II. Pasiūla ir paklausa
- Daugumoje Europos šalių vietinių veisėjų veisiamų tam tikrų veislių šunų pasiūla yra mažesnė nei paklausa. Tačiau naujų namų paieška bešeimininkiams šunims iš prieglaudų dažnai šio
trūkumo neišsprendžia, nes daugybė siūlomų šunų neatitinka klientų keliamų reikalavimų.

- Europoje yra daug atsakingų veisėjų. Kai kurių jų veiklą reglamentuoja veisėjų asociacijos ir/ ar nacionaliniai teisės aktai. Atsakingi veisėjai deda daug pastangų siekdami veisti sveikus ir tinkamai socializuotus šunis. Nepaisant to, daugybė Europoje parduodamų šunų jauniklių į rinką patenka iš neatsakingų veisėjų ar šunų daugintojų arba, taip vadinamų, šunų fermų.

- Labai svarbu yra tinkamai socializuoti jaunus šunis. Pirmosiomis savaitėmis ir mėnesiais šuniukai turėtų saugioje aplinkoje susidurti su skirtingais žmonėmis, gyvūnais ir susipažinti su kasdiene namų aplinka bei garsais. Dauguma kritinių elgsenos raidos pokyčių įvyksta prieš šuniukams sulaukus 15 savaičių⁴ – tai mažiausias amžius, nuo kada šuniukus leidžiama išvežti į kitas šalis⁵. Todėl pagrindinė šuniuko socializacija yra veisėjo atsakomybė. Be tinkamos socializacijos šuo bus daug labiau linkęs problematiškai elgtis, t.y. rodyti agresiją, baimę, nuolat loti ir kaukti, kramtyti daiktus ir tuštintis/šlapintis netinkamose vietose. Toks elgesys gali pakenkti žmogaus-gyvūno tarpusavio ryšiui, o tai gali lemti gyvūno atskyrimą nuo šeimos taip pakenkiant jo gerovei, atidavimą į gyvūnų prieglaudą ar netgi eutanaziją⁶.

- Parduodami šunys gali būti grynaveisliai ar negrynaveisliai. Jie gali būti parduodami su valstybėje veikiančios veisėjų asociacijos išduotais oficialiais dokumentais ar be jų. Šie skaičiai didžia dalimi apima populiarias veisles ar, taip vadinamus, tam tikros populiarios veislės mišrūnus⁷. Žvelgiant iš gyvūnų gerovės perspektyvos, nėra svarbu, ar šuo yra grynaveislis. Svarbiausia tai, kad būtų veisiami sveiki šunys užtikrinant jų sveikatą ir gerovę.

- Tarpvalstybinis bešeimininkių šunų⁸ pervežimas ieškant jiems naujų namų, tapo sparčiai augančiu „verslu“. Todėl visuomet išlieka rūpestis, kad komerciniai ar kiti interesai gali tapti svarbesni už gyvūnų gerovės principus.

- (Bešeimininkiai) šunys gali pernešti ligas, kurios gali būti perduodamos tiek žmonėms⁹, tiek kitiems gyvūnams. Kai kurios ligos yra endeminės vienoje Europos dalyje, tačiau kitur jos gali gali neegzistuoti, pvz., Ecchinococcus multilocularis, Babesia ar Leismania¹⁰. Pervežant šunis iš vienos Europos dalies į kitą atsiranda rizika šioms ligoms plisti. Taip pat padidėja pasiutligės išplitimo rizika tarp bešeimininkių šunų, kuriais nėra tinkamai rūpinamasi, ar tarp nelegaliai parduodamų šunų, kurių vakcinacijos būklė nėra žinoma.

III. Vartotojas
- Vartotojas nėra ekspertas ir jam labai sunku nuspręsti, ar įsigijo sveiką šunį, ar „prekę su defektu“¹¹. Kai kuriais atvejais vartotojas netgi nežino, kad įsigijo šunį iš užsienio.

- Nors dauguma kasdienių prekių gali būti pakeistos ar grąžintos atsiimant pinigus, kalbant apie šunis, situacija tampa sudėtingesnė. Pavyzdžiui, teisiškai numatytas šešių mėnesių trukmės laikotarpis, per kurį gali būti pastebėti prekės defektai, gali būti per trumpas, kadangi daugumos paveldimų ligų simptomai pasireiškia daug vėliau. Be to, įgijęs emocinį ryšį su „defektą turinčiu“ šunimi, vartotojas ko gero bus linkęs rinktis brangų augintinio gydymą.

- Šuns įsigijimas neretai yra labiau emocionalus ir impulsyvus nei racionalus sprendimas, tad pirkėjas tampa mažiau kritiškas.

- Kai kuriose šalyse nėra lengva įsigyti ar priglausti bešeimininkį šunį. Kadangi paklausa dažnai lenkia pasiūlą, veisėjai gali nustatyti savo taisykles, pavyzdžiui, susijusias su būsimo savininko gyvenamąja vieta, darbiniais įsipareigojimais ir šeimos nariais. Kai kuriose šalyse prieglaudos taip pat kelia reikalavimus, kurie gali apsunkinti šuns priglaudimo procesą. Kai kurių veisėjų/ prieglaudų keliamos sąlygos dažniausiai yra į naudą gyvūnų sveikatai ir gerovei bei siekia užkirsti kelią žmonių nusivylimui, kuris galėtų tapti šuns atsisakymo priežastimi. Vis dėlto, kartais šios sąlygos gali priversti potencialius šunų laikytojus ieškoti kitų būdų, kaip įsigyti šunį.

- Internetas yra lengvai pasiekiamas, o jame – didžiulė pasiūla, kaip greitai ir be jokių reikalavimų įsigyti šunį. Kaina ne visada yra pagrindinė priežastis pirkti šunį internetu – internetu parduodamų šunų kainos yra aukštos. Internetas (klasifikuoti skelbimai, socialiniai tinklai ir svetainės) yra pagrindinis ir sunkiai sureguliuojamas šunų pirkimo-pardavimo kanalas.

- Gyvūnų sveikata ir gerovė žengia koja kojon su visuomenės sveikata ir gerove. Įvairūs patogenai, būdingi regionui ar arealui, gali egzistuoti, būti pernešami ir perduodami kitiems gyvūnams ir žmonėms⁹. Tokiu būdu gali plisti tiek palyginti nepavojingos, tiek didžiulį poveikį visuomenės sveikatai galinčios sukelti rimtos chroniškos ligos, galinčios baigtis netgi mirtimi (pvz., pasiutligė ir Ecchionococcus multilocularis). Turi būti imtasi priemonių, kad prekiaujant šunimis nebūtų platinamos ligos.

IV. Teisiniai aspektai
- Šunų veisimo ir prekybos pramonė gali veikti legaliai arba nelegaliai. Netgi tuo atveju, kai laikomasi visų egzistuojančių teisinių reikalavimų, išlieka didelė rizika šunų ir visuomenės sveikatai bei gerovei ir vartotojo teisei į sąžiningą veisėjų elgesį.

- ES lygiu nėra teisinės sistemos suderinimo ar taisyklių, susijusių su gyvūnų gerove šunų veisimo ar prekybos sistemose. Už sprendimus dėl teisės aktų vykdymo priemonių yra atsakingos šalys narės. Europos šalių teisiniai reikalavimai dėl šunų veisimo ir laikymo yra pakankamai skirtingi¹². Todėl tarp Europos šalių, netgi ir ES vidinėje rinkoje, neegzistuoja teisinga ir vienoda konkurencija.

- Šiuo metu prekyba šunimis dažnai klaidingai laikoma3 nekomercine veikla. Visgi, kai nekomercinis gyvūnų augintinių, nesvarbu, koks gyvūnų augintinių skaičius bebūtų, gyvenamosios vietos pakeitimas nėra savininko persikėlimo priežastis, turi būti laikomasi gyvūnų sveikatos taisyklių, taikomų šių gyvūnų prekybai ar importui į Europos Sąjungą¹³. Kitaip tariant, nesvarbu, ar tai pelno siekianti veikla ar ne, jeigu šuo pakeičia gyvenamąją vietą dėl pasikeitusio savininko, tiek bešeimininkio šuns perdavimo ar šuns perdavimo naujam savininkui kitoje šalyje atvejais¹⁴, ši veikla yra laikoma komercine.

- EB Reglamentas Reg. (EB) 1/2005¹⁵ dėl gyvūnų apsaugos jų transportavimo metu reglamentuoja komercinį stuburinių gyvūnų transportavimą ES. Šio reglamento tikslas – apsaugoti gyvūnus nuo sužeidimų ar nereikalingų kančių bei užtikrinti, kad transportavimo metu būtų patenkinami gyvūnų poreikiai. Kadangi daugeliu atvejų šunų prekyba yra komercinė veikla, Reg. (EB) 1/2005 taikomas ir parduodamiems šunims. Visgi, yra mažai duomenų apie šio teisės akto laikymąsi, o dauguma šio reglamento straipsnių nėra tinkami gyvūnams augintiniams.

- Aukščiau minėto ES teisės akto laikymosi lygis yra labai skirtingas³.

- Standartizuoto Reglamento vykdymo trūkumas skirtingose šalyse narėse kartais lemia transportavimo kelių nukrypimą nuo vietovių, kuriose Reglamento laikomasi griežtai ar pakankamai griežtai, į ten, kur jo laikomasi prastai. Tai paprastai pailgina transportavimo trukmę ir dėl to nukenčia gyvūno gerovė.

- Įgalioto veterinarijos gydytojo išduotas Europos gyvūno pasas oficialiai fiksuoja informaciją, susijusią su kiekvieno šuns mikroschemos numeriu, skiepais nuo pasiutligės ir Ecchinococcus multilocularis gydymu¹⁶. Europos gyvūno pasą turi turėti tik iš vienos šalies į kitą keliaujantys šunys. Kai kuriose šalyse į kitas šalis nekeliaujantys šunys turi tik skiepų knygelę. Deja, pasitaiko Europos gyvūno paso duomenų klastojimo atvejų ir to kontrolės priemonės yra ribotos.

- ES nėra suderinimo dėl privalomo identifikavimo ir privalomos registracijos.

V. Veterinarijos gydytojo profesija
Būdamas išsilavinęs profesionalas, davęs profesinę priesaiką, dirbe vadovaudamasis profesinio elgesio kodeksu ir geros veterinarijos praktikos kodeksu, turintis licenciją ir prižiūrimas viršesnės institucijos (valstybinės veterinarijos įstaigos), veterinarijos gydytojas tėra viena, tačiau svarbi sistemos dalis. Veterinarijos gydytojas yra atsakingas už skirtingas funkcijas, pavyzdžiui:

o Bendravimas su veisėju ir pardavėju: darbas klinikoje, identifikacija ir registracija, sertifikavimas, vakcinacija;
o Buvimas oficialiu veterinarijos gydytoju (pvz., sienų kontrolė);
o Bendravimas su pirkėju po šuns įsigijimo.

- Veterinarijos gydytojai nuolat stengiasi akcentuoti gyvūnų sveikatos ir gerovės bei visuomenės sveikatos svarbą. Europos veterinarijos gydytojo profesija, atstovaujama FVE, UEVP ir FECAVA, rūpinasi gyvūnais ir žmonėmis ir dėl šios priežasties yra susirūpinusi dabartine nerimą keliančia situacija prekybos šunimis pramonės srityje.

REKOMENDACIJOS
Suderintas požiūris, nukreiptas į atsakingą sveikų, tinkamai socializuotų šunų laikymą, veisimą ir prekybą. Atsižvelgiant ne tik į šunų gerovę, bet ir į visuomenės sveikatą ir apsaugą. Šio metodo efektyvumas didele dalimi priklauso nuo tinkamo suinteresuotų šalių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija.

Išskiriami du kertiniai principai:
I. Visuomenės švietimas ir informuotumo didinimas
II. Suderinti teisės aktai bei tinkamas jų vykdymas ir kontrolė

I. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMUOTUMO DIDINIMAS
Visuomenės – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų – švietimas yra pamatinis akmuo siekiant užtikrinti, kad visuomenė supranta atsakomybę dėl šuns laikymo ir geba priimti apgalvotus sprendimus įsigyjant šunį. Idealiu atveju, kampanijos, orientuotos į šuns įsigijimo ir laikymo procesą, turėtų būti kuo išsamesnės, apimančios laikraščius, internetą, radiją, televiziją ir mokyklas. Veterinarijos gydytojo profesija turėtų vaidinti svarbų vaidmenį informuojant visuomenę ir dalyvaujant kampanijose, glaudžiai bendradarbiaujant su NVO ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

1. Atsakingas augintinio laikymas
Norint išvengti emocinio ir finansinio nusivylimo, pirkėjo sveikatos problemų ir šuns sveikatos bei gerovės problemų, pirkėjas turėtų suprasti savo atsakomybę ir pareigą rūpinantis šunimi. Atsakingas gyvūno laikymas, kokį skatina „CAROdog“ (angl. Companion Animal Responsible Ownership – atsakingas gyvūno augintinio laikymas) projektas¹⁷, siekia išlaikyti gerą gyvūno sveikatą ir gerovę, suteikti didesnę fizinę ir psichologinę naudą žmonėms¹⁸ ir jų gyvūnams bei sumažinti gyvūnų keliamą riziką visuomenei, kitiems gyvūnams ar aplinkai⁹ ¹⁹. Kiekvienas šuo nusipelno turėti rūpestingą savininką, tačiau šiuo metu per didelis skaičius šunų savininkų atiduoda juos į prieglaudas ar netgi išmeta į gatvę, o tai prisideda prie benamių šunų problemos Europoje⁸.

2. Šuns pasirinkimas
Norėdamas įsigyti šunį, atitinkantį lūkesčius ir gyvenimo būdą, būsimasis savininkas turi įvertinti pasirinktos veislės poreikius, sveikatą ir elgesio ypatumus. Tam, kad suprastų pasirinkto šuns sveikatos ir gerovės poreikius ir išvengtų nusivylimų (pvz., finansinių), PRIEŠ įsigyjant šunį, pirkėjas turi gerai pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju. Veterinarijos gydytojai gali puikiai patarti žmonėms, kaip pasirinkti labiausiai jų šeimai tinkantį šunį. Vietoje šuns pirkimo, turėtų būti palengvinta ir skatinama galimybė šalyje suteikti namus šuniui, kurio savininkas jo atsisako. Turi būti skiriamas dėmesys tarpvalstybiniam bešeimininkių šunų priglaudimui⁸.

3. Šuns įsigijimas
Turi būti sukurtos gairės ir vykdomos kampanijos, mokančios, kokių žingsnių reikėtų imtis perkant šunį, ir kokių – norint jį priglausti. Turėtų būti skatinamos ir visoje Europoje prieinamos tokios kampanijos kaip „Užkirskite kelią šuniukų pardavėjams“²⁰ ir „Perkate šunį? Atpažinkite netinkamą veisėją“²¹. Vartotojui nusprendus įsigyti grynaveislį šunį, nacionalinė veisėjų asociacija ar veterinarijos gydytojas gali suteikti informacijos apie šunų veisles ir patarti dėl šuns pirkimo.

4. Patikra
Įsigijus šunį yra patartina kaip įmanoma greičiau, geriausiai tą pačią dieną, apsilankyti pas veterinarą. Šis turėtų apžiūrėti šunį ir peržiūrėti jo sveikatos išrašą, o pastebėjus neatitikimų (pavyzdžiui, neteisinga identifikacija, šuniukas jaunesnis nei nurodyta dokumentuose) apie tai turi būti informuotos atitinkamos institucijos. Apie neatitikimus veterinarijos gydytojas turi informuoti ir šuns savininką.
Ne visi defektai gali būti matomi konsultacijos metu. Pavyzdžiui, infekcinė liga gali būti inkubaciniame periode, o paveldimos ligos gali pasireikšti vėlesniame šuns amžiuje. Veterinaras taip pat gali patarti dėl specialių apsaugos priemonių, kaip prieš parazitus nukreiptas gydymas ar skiepai nuo rimtų užkrečiamų ligų, būdingų tame regione.

II. SUDERINTAS TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR KONTROLĖ

1. Suderinti teisės aktai
Europos Sąjungos teisės aktų suderinimas ir glaudus šalių narių valdžios institucijų bendradarbiavimas galėtų labai pasitarnauti keliant veisimo, prekybos ir šunų laikymo standartus bei siekiant sureguliuoti bešeimininkių šunų skaičių. Prekybos šunimis standartizavimas ir gyvūnų gerovės apsauga, vadovaujantis naujuoju ES Gyvūnų gerovės sveikatos aktu, dėl kurio ES Parlamentas nubalsavo 2015²², turėtų būti ES teisės aktų kūrėjų prioritetas. Yra gyvybiškai svarbu nustatyti vienodus reikalavimus be kurių šalyse narėse negalima sąžininga ir vienodomis sąlygomis paremta konkurencija. Vis dėlto, prekyba niekada neturi tapti svarbesnė už gyvūno sveikatą ir gerovę ar visuomenės sveikatą bei niekada neturi daryti žalos vartotojui.

2. Tinkamas vykdymas
Suderintuose ES teisės aktuose dėl Sąjungos vidaus prekybos ir importo iš trečiųjų šalių nustatyti konkretūs reikalavimai, pavyzdžiui, šunys turi turėti registruotą gyvenamąją vietą (Direktyva 92/65/EEB). Įgyvendinimas ir vykdymas yra valstybės institucijų kompetencija. Tinkamas šių priemonių vykdymas yra būtinas ir to turi būti laikomasi visose šalyse narėse.

3. „TRACES“ sistema
Nors akivaizdu, kad „TRACES“¹ sistema mažai naudojama prekiaujant šunimis³, šios sistemos naudojimas yra privalomas ir todėl jis turėtų būti skatinamas.

4. Transportavimas
EB reglamentas Reg. (EB) 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos transportavimo metu taikomas visiems parduodamiems šunims ir todėl jis turi būti vykdomas. Turi būti nustatyti konkretūs nurodymai dėl šunų transportavimo sąlygų²³.

5. Speciali telefono linija
Kiekvienos šalies narės valdančios institucijos turi įrengti veterinarijos gydytojams ir gyvūnų savininkams skirtą specialią telefono liniją, kuria būtų galima pranešti apie neatitikimus dėl augintinių komercinio ir nekomercinio judėjimo bei išreikšti rūpestį dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės.

6. Kontrolė
Kadangi Europos sienų kontrolė yra sudėtinga²⁴, siekdama apsaugoti gyvūnų sveikatą ir gerovę, visuomenės sveikatą ir vartotoją, inspekcija turėtų sutelkti dėmesį ne į sienas, bet į visą procesą nuo šuns laikymo, veisimo ir pardavimo vartotojui. Veterinarijos gydytojas turi atlikti svarbų vaidmenį, kadangi jis/ ji yra tas asmuo, kuris skiepija šunis veisėjų patalpose ar gyvūnų prieglaudose, išduoda Europos gyvūno pasą ir daugumoje šalių ženklina šunis mikroschemomis. Paprastai naujasis savininkas veža šunį tiesiai pas veterinarą, kuris gali jį apžiūrėti, ir, kuris gali būti pirmasis pastebėjęs, kad šuo kenčia nuo ligos, apie kurią yra būtina pranešti, pavyzdžiui, pasiutligės. Veterinaras taip pat turėtų peržiūrėti sveikatos išrašą ir, radus neatitikimų (pvz., neteisinga identifikacija, nesutampa šuniuko amžius), informuoti atitinkamas institucijas.

7. Privaloma ilgalaikė identifikacija ir privaloma registracija
Europoje visų šunų privaloma ilgalaikė identifikacija ir privaloma registracija yra būtinos priemonės, siekiant surasti dingusį šunį, kovoti su pardavėjais-apgavikais ir išvengti rizikos visuomenės sveikatai. Reikalinga sukurti centrinę duomenų bazę arba patobulinti keitimąsi informacija egzistuojančiose duomenų bazėse, kurios būtų sujungtos su centrine duomenų baze, pavyzdžiui, „Europetnet“. Šiuo metu mikroschemos naudojimas turi daugiausiai privalumų visos Europos sistemai ir dėl šios priežasties žymėjimas mikroschemomis turėtų būti pasirenkamas identifikacijos būdas.

8. Sertifikavimas
Sertifikatus turi išduoti tik veterinarijos gydytojas. Sertifikatų klastojimas²⁵ yra nepateisinamas, negali būti toleruojamas ir turėtų užtraukti rimtą drausminę atsakomybę bei turėti teisinių pasekmių. Bet koks manipuliavimas dokumentais užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

9. Šunų sveikatos būklės užtikrinimas
Skiepai nuo pasiutligės ir, kai kuriais atvejais, gydymas nuo parazitų Ecchinococcus multilocularis⁹ yra privalomi. Be to, turi būti užtikrinti ir skiepai nuo kitų svarbių ligų kaip parvoviruso enteritas ir šunų enteritas²⁶ bei gydymas nuo kitų patogenų. Daugelyje šalių šios ligos buvo tapusios labai retomis, tačiau dėl šunų importo jos ima kartotis. Šios ligos yra labai užkrečiamos, rimtos ir dažnai mirtinos, turinčios didžiulį poveikį ne tik importuotų šunų sveikatai ir gerovei, bet ir vietinei šunų populiacijai.

10. Gyvūnų gerovės standartai
Visi teisės aktai turi būti įgyvendinami siekiant apsaugoti gyvūnų gerovės standartus dėl šunų veisimo ir prekybos Europoje ir jų transportavimo metu. Šie teisės aktai turi užtikrinti, kad laikomasi visų gyvūnų gerovės aspektų, ne vien fizinių, bet ir elgesio bei psichologinių drauge su penkiomis gyvūnų laisvėmis. Nusižengus taisyklėms, turėtų būti taikomos didelės baudos, kadangi prekyba šunimis yra labai pelningas verslas. Didelės baudos privalo būti efektyviomis atbaidymo priemonėmis.

KREIPIMASIS Į:
Veterinarijos organizacijas ir valdžios institucijas
o dalyvauti edukacinėse ir informacinėse kampanijose ir skatinti atsakingą gyvūnų laikymą;
o vaidinti svarbų vaidmenį kontroliuojant visą procesą nuo veisimo iki šuns laikymo;
o dirbti drauge su Tarptautine kinologų federacija (angl. FCI), veisėjų klubais ir kitomis su šunų veisimu susijusiomis šalimis, siekiant skatinti sveikų šunų veisimą;
o imtis rimtų drausminių veiksmų dėl veterinarijos gydytojų išduotų suklastotų sertifikatų;
o būti atidiems žiaurumo su gyvūnais ir galimiems jų nepriežiūros atvejams bei imtis veiksmų prieš veisėjus, pardavėjus ir kitas suinteresuotas šalis, kurios galėtų kelti pavojų gyvūnų
sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai;
o pagerinti bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis;

Veterinarijos gydytojus
o dalyvauti edukacinėse ir informacinėse kampanijose ir skatinti atsakingą gyvūnų laikymą;
o aktyviai vykdyti ligų stebėseną ir pranešti apie atvejus, kuomet įtariamos ligos, apie kurias būtina pranešti, kadangi privatūs gydytojai gali būti pirmieji pastebėsiantys šuns ligą, pvz., pasiutligę;
o aktyviai akcentuoti gyvūnų gerovės ir sveikatos svarbą viso proceso metu nuo veisimo,prekybos, įsigijimo ir šuns laikymo;
o būti atidiems žiaurumo su gyvūnais ir galimiems jų nepriežiūros atvejams ir pasisakyti prieš veisėjus, pardavėjus ir kitas suinteresuotas šalis, kurios galėtų kelti pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai;
o informuoti kompetentingus valdžios atstovus apie neatitikimus, susijusius su sveikatos išrašais ar identifikacija (neteisingus identifikacinius duomenis, dokumentų neatitinkantį
šuns amžių, klaidingus lipdukus ir pan.);
o pagerinti bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis;

Politikus, teisės aktų leidėjus ir administratorius
o ES ir valstybiniu lygiu parengti suderintus teisės aktus, sugriežtinsiančius šunų veisimą ir prekybą, įskaitant prekybą internetu;
o imtis visų reikiamų priemonių siekiant vykdyti teisės aktus ir apsaugoti gyvūnų gerovės standartus dėl šunų veisimo ir prekybos Europoje;
o užtikrinti pakankamus finansinius, infrastruktūrinius ir personalo išteklius teisės aktų įgyvendinimui ir vykdymui bei gyvūnų augintinių sveikatos ir gerovės apsaugai;
o nusižengus taisyklėms, turėtų būti taikomos didelės baudos, kadangi prekyba šunimis yra labai pelningas verslas, o netinkama stebėsena kelia grėsmę gyvūnų sveikatai ir gerovei bei
visuomenės sveikatai. Didelės baudos privalo būti efektyviomis atbaidymo priemonėmis;
o suteikti priemones ir išteklius vartotojų švietimui ir atsakingo gyvūnų laikymo skatinimui;
o skatinti ir remti sveikų šunų veisimą;
o įrengti veterinarijos gydytojams ir kitiems skirtą specialią telefono liniją, kuria būtų galima pranešti apie neatitikimus dėl augintinių komercinio ir nekomercinio judėjimo bei išreikšti rūpestį dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės.
o ES lygmeniu pateikti Bendrijos gyvūnų gerovės įstatymą, apimantį gyvūnų augintinių problemas;
o Šalims narėms užtikrinti sistemingą šuniukų judėjimo kontrolę ir „TRACES“ sistemos naudojimą, kai jie transportuojami komerciniais tikslais;
o Įvesti privalomą šunų identifikaciją ir registraciją Europoje.

Veisėjų asociacijas
o Nustatyti veisimo standartus, nekeliančius pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei.
o Skatinti sveikų ir tinkamai socializuotų šunų veisimą.
o Bendradarbiauti su tyrėjais siekiant gauti moksliniais įrodymais paremtos informacijos apie sveikų šunų veisimą.
o Dirbti drauge su veterinarijos gydytojais siekiant skatinti sveikų šunų veisimą.
o Reikalauti, kad veisėjų asociacijų nariai veistų sveikus šunis, atsižvelgdami į gyvūnų gerovę ir visuomenės sveikatą.
o Skirti dėmesį žiauraus elgesio su gyvūnais ir galimiems jų nepriežiūros atvejams bei pasisakyti prieš veisėjus, pardavėjus ir kitas suinteresuotas šalis, galinčias sukelti pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai.

Šunų veisėjus
o Atsakingai įsigyti ir laikyti gyvūnus.
o Identifikuoti ir registruoti šunis.
o Veisti sveikus šunis ir užtikrinti, kad negresia pavojus šuniukų ir jų motinos gerovei.
o Veisti šunis tokiomis sąlygomis, kad nenukentėtų šuniukų socializacijos procesas.
o Skirti dėmesį žiauraus elgesio su gyvūnais ir galimiems jų nepriežiūros atvejams bei pasisakyti prieš veisėjus, pardavėjus ir kitas suinteresuotas šalis, galinčias sukelti pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai.

Šunų savininkus
o Prieš įsigyjant šunį, pasitarti su veterinarijos gydytoju.
o Atsakingai įsigyti ir laikyti gyvūnus.
o Identifikuoti ir registruoti šunis.
o Vykdyti pareigą užtikrinant gyvūno gerovės reikalavimus.

Pedagogus ir mokslo darbuotojus
o Skatinti atsakingą gyvūnų laikymą.
o Informuoti žmones, pradedant vaikais, apie su šunų laikymu ir elgesiu susijusią riziką ir naudą.
o Teikti moksliniais įrodymais pagrįstas rekomendacijas apie sveikų šunų veisimą.

Nevyriausybines organizacijas (NVO)
o Bendradarbiauti su veterinarinėmis tarnybomis ir veterinarijos gydytojais siekiant padidinti visuomenės informuotumą ir mokyti apie šunų įsigijimą, laikymą ir veisimą.
o Suvienyti jėgas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir suinteresuotomis šalimis siekiant padidinti visuomenės informuotumą ir mokyti apie šunų įsigijimą, laikymą ir veisimą.
o Teikti turimą informaciją apie šunų veisimą ir prekybą.

Gyvūnų prieglaudas
o Gyvūnų prieglaudas turi registruoti atitinkamos licencijas išduodančios institucijos, o vienas iš būtinų reikalavimų – turėti veterinarijos gydytoją, kuris užtikrintų prieglaudos gyvūnų sveikatą ir gerovę. Siekiant išlaikyti gyvūnų prieglaudos statusą, turi būti atliekami nuolatiniai patikrinimai.
o Konsultuotis su veterinarijos gydytoju po šuns įgijimo ir prieš surandant jam naują savininką.
o Skirti dėmesį žiauraus elgesio su gyvūnais ir galimiems jų nepriežiūros atvejams bei pasisakyti prieš veisėjus, pardavėjus ir kitas suinteresuotas šalis, galinčias sukelti pavojų gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai.
o Pranešti kompetentingoms institucijoms apie neatitikimus, susijusius su sveikatos išrašais ar identifikacija (pvz., neteisinga identifikacija, šuniuko amžius neatitinka nurodyto išraše, klaidingi lipdukai ir pan.).
o Skatinti atsakingą gyvūnų laikymą.

IŠNAŠOS:
1. Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm
2. 2015 m. Europos Komisijos paskelbtame dokumente „Į komercinę veiklą įtrauktų šunų ir kačių gerovės tyrimas“ nepateikiami atskiri šunų ir kačių skaičiai.
3. „Į komercinę veiklą įtrauktų šunų ir kačių gerovės tyrimas“, Europos Komisija, 2015.
4. „Mokslas 1961 – kritinis šunų socialinės raidos laikotarpis“, D. G. Freedman, J. A. King, O. Elliot. Santrauka: nuo 2 iki 14 savaičių amžiaus šuniukų vados su motina buvo izuoliuojamos aptvertose lauko aikštelėse. Skirtingo amžiaus šuniukai būdavo perkeliami į patalpų vidų, savaitę su jais pažaidžiama ir jie vėl būdavo sugrąžinami į lauką. Išryškėjo tendencija, jog nuo 5 savaičių amžiaus šuniukai ima šalintis žmogaus ir, jeigu iki 14 savaitės jie nėra socializuojami, polinkis šalintis žmogaus tiek sustiprėja, kad tampa nebeįmanoma
užmegzti normalius šuns ir žmogaus santykius.
5. ES Reglamentas: Skiepai nuo pasiutligės – remiantis (ES) Reglamento Nr. 576/2013 III Priedu, šunis, kates ir šeškus nuo pasiutligės privalo skiepyti įgaliotas veterinarijos gydytojas: „skiepijimo dieną gyvūnas yra mažiausiai 12 savaičių amžiaus, skiepų galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau nei praėjus 21 dienai po pirmojo skiepijimo protokolo užpildymo, o visi vėlesni skiepai atliekami pirmojo skiepijimo galiojimo laikotarpiu.“
6. https://www.bva.co.uk/News-campaigns-and-policy/Newsroom/News-releases/S...
7. Karališkoji žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos draugija (angl. RSPCA), 2016. „Pardavei šuniuką? Šuniukų veisimo, prekybos ir pardavimo procesų demaskavimas“ . https://view.pagetiger.com/RSPCAPuppyTradeReport
8. Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE), Europos veterinarijos gydytojų sąjunga (angl. UEVP), Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA), 2015. „Veterinarijos gydytojų vadovavimo benamių šunų kontrolės procesui Europoje skatinimas – kiekvienas šuo nusipelno rūpestingo savininko: veterinarijos gydytojų vizija, kaip pažaboti benamių šunų skaičių“.
9. „CALLISTO“ projekto baigiamoji ataskaita 2014
10. Europos mokslinė patarėjų dėl gyvūnų augintinių parazitų organizacija – http://www.esccap.org
11. JK kinologų klubas. Tyrimas 2014: 1 iš 5 šuniukų, pirktų internetu arba gyvūnų parduotuvėse, buvo reikalinga ilgalaikė veterinarinė priežiūra arba jie nesulaukė 6 mėnesių amžiaus.
12. ES ŠUNŲ IR KAČIŲ ALJANSAS, 2015. Į komercinę veiklą įtrauktų šunų ir kačių gerovė: ES šalyse galiojančių teisės aktų apžvalga – http://www.dogandcatwelfare.eu/media/filer_public/0b/d2/0bd22b71-f297-4b...
13. http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/index_en.htm
14. Teisingumo teismas Pfotenhilfe-Ungarn byloje aiškiai nurodė, kad tarpvalstybinis gyvūnų perdavimas kitam savininkui yra laikomas komercine veikla, nepaisant to, ar ši veikla duoda pelno ar ne. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ030...
15. http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport/index_en.htm
16. http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm Reglamentas (ES) Nr. 576/2013
17. „CARODOG“. http://www.carodog.eu
18. Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA), 2009. Gyvūnų augintinių nauda sveikatai (socialinė-ekonominė vertė).
http://www.fecava.org/sites/default/files/files/Health%20benefits%20(%20socioeconomic)%20of%20companion%20animals.pdf
19. „Mėlynojo šuns projektas“: http://www.thebluedog.org/en
20. „Keturios pėdutės“, 2015. www.stoppuppytraders.org
21. Informacijos apie gyvūnus augintinius centras (oland. LICG), 2016. „Perkate šuniuką? Demaskuokite nesąžiningą veisėją“ – www.licg.nl/62W/praktisch/hond/aanschaf-en-verzorging/de-puppy-checklist...
22. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&refere...
23. Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE), 2016. Dokumentas: „Reglamento (EB) 1/2005 dėl gyvūnų transportavimo sąlygų, daugiausiai dėmesio skiriant neprijaukintiems ir menkai vertinamiems gyvūnams, atnaujinimo ir geresnio įgyvendinimo link“.
24. „Dogtrust“, 2014. ŠUNIUKŲ KONTRABANDOS SKANDALAS. Tyrimas dėl nelegalaus šunų įvežimo į Didžiąją Britaniją pasitelkiant naminių gyvūnų judėjimui taikomą sistemą.
https://www.dogstrust.org.uk/press-materials/dt_puppy_smuggling_report_v...(1).pdf ir „Dogtrust“, 2015. ŠUNIUKŲ KONTRABANDA – SKANDALO TĘSINYS. Tolesnis tyrimas dėl nelegalaus šunų
įvežimo į Didžiąją Britaniją pasitelkiant naminių gyvūnų judėjimui taikomą sistemą. https://www.dogstrust.org.uk/puppysmuggling/final%20use%20this%20one%20p...
25. Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE), 2014. 10 FVE veterinarijos gydytojų sertifikavimo principų.
26. Katrin Hartman, 2016. Dėl šuniukų prekybos kylančios sveikatos problemos ir užmirštų ligų epidemiologija; Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacijos (angl. FECAVA) kongresas/ Austrijos smulkiųjų veterinarų asociacijos (austr. VÖK) metinis susitikimas, 2016 m. birželio 22 d., Viena, palydovinė programa – šuniukų ferma – prekyba šunimis – šuniukų mirtis

DAUGIAU INFORMACIJOS
Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE):
Misija – „Veterinarijos gydytojams rūpi gyvūnai ir žmonės!“
Europos veterinarijos gydytojo profesija, kurią apjungia Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE), siekia pagerinti gyvūnų sveikatą, gerovę, visuomenės sveikatą ir apsaugoti aplinką. Europos veterinarijos gydytojų federacija (angl. FVE) drauge su savo nariais siekia užtikrinti paramą veterinarams kiek įmanoma geriau vykdant jų profesinę pareigą ir rūpinasi, kad visuomenė deramai įvertintų jų kompetenciją.

Europos veterinarijos gydytojų sąjunga (angl. UEVP)

Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA):
Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA) yra platforma, skirta skatinti gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų profesinių įgūdžių gerinimą ir jų reprezentaciją Europoje. Europos gyvūnų augintinių veterinarijos gydytojų asociacijų federacija (angl. FECAVA) siekia
pagerinti veterinarinę gyvūnų priežiūrą, atkreipti dėmesį į žmogaus-gyvūno ryšį ir „Bendros sveikatos“ (angl. „One Health“) sąvoką.
Tai atliekama pasitelkiant profesinį tobulėjimą ir sąveiką su atitinkamomis organizacijomis ir
susijusiomis šalimis.

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results